Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Motivační příspěvek žákovi nebo studentovi

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivační příspěvek žákovi nebo studentovi

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP upravuje od 1. 1. 2011 jako daňový náklad motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese.

2009–2010 2011–2013 2014–2018 
Poskytnutí motivačního příspěvku coby daňového nákladu ZDP neupravuje, a tudíž ani daňový náklad neomezuje.  Motivační příspěvek je daňovým nákladem v určité limitované výši
  • v případě studenta vysoké školy až do výše 5 000 Kč měsíčně,

  • v ostatních případech do výše 2 000 Kč měsíčně.

 
Motivační příspěvek je daňovým nákladem v určité limitované výši
  • v případě studenta vysoké školy až do výše 10 000 Kč měsíčně,

  • v ostatních případech do výše 5 000 Kč měsíčně.

 

Komentář:

Motivační příspěvek je vymezen jako stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Motivační příspěvek je z pohledu jeho příjemce příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP (příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti), který není od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen – jde o peněžní příspěvek, čili nejedná se o osvobození nepeněžních plnění vynaložených na odborný rozvoj podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP.

Chtěl-li mít zaměstnavatel v souvislosti s poskytnutím příspěvku do konce roku 2010 daňově účinný náklad, bylo možné postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. Podle něho jsou daňově účinnými náklady zaměstnavatele na realizaci práva zaměstnance vyplývajícího z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. V daném případě stačilo mít s žákem či studentem jinou smlouvu, v níž bylo zakotveno přispívání výměnou za upsání se coby zaměstnance po absolvování školy. Zaměstnavatel měl tedy daňový náklad nelimitován, na rozdíl od úpravy platné od roku 2011.


Firma uzavřela se studentem vysoké školy dohodu o poskytnutí stipendia ve výši 8 000 Kč měsíčně, a to počínaje 09/2013 a konče 06/2018 (kdy je očekáváno ukončení studia). Součástí dohody je závazek studenta nastoupit do společnosti coby zaměstnanec a setrvat na dohodnuté pozici po dobu 3 let.

Pro firmu bude vyplacené stipendium daňově účinným nákladem, ale v měsících roku 2013 pouze do výše 5 000 Kč měsíčně. Od roku 2014 díky zvýšenému limitu bude moci firma mít jako daňově účinný náklad celou částku, tj. 8 000 Kč měsíčně. Navíc poskytnutá částka 12 000 Kč v roce 2013 (výpočet 4 x 8 000 – 4 x 5 000) byla daňově neúčinným nákladem.