dnes je 13.8.2022

Input:

Odpis dobropisu z účtovného a daňového pohľadu v roku 2022

29.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Odpis dobropisu z účtovného a daňového pohľadu v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


V účtovníctve máme dodávateľský dobropis, ktorý je už viac ako 3 roky po splatnosti. Dobropis nám však už dodávateľ neuhradí. Cez ktorý účet je najsprávnejšie jeho odpísanie? Prípadne – ako je to z hľadiska daňovej uznateľnosti?

Pohľad autora na problematiku:

Predpokladáme, že zo strany Vášho dodávateľa došlo k nesprávnej fakturácii buď dodaného tovaru, alebo materiálu, resp. služby a po Vašej reklamácii došlo z jeho strany k vystaveniu dobropisu. V uvedenom prípade ide o zníženie ceny po dodaní tovaru alebo služby.

Z otázky zároveň vyplýva, že pôvodná faktúra zo strany dodávateľa, ku ktorej sa prijatý dobropis vzťahuje, bola z Vašej strany uhradená a zaúčtovaný dobropis máte vyjadrený v účtovníctve zápisom MD 315 a D (112, 132, 518). Z Vašej strany ide o pohľadávku voči dodávateľovi.