Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách

Ing. Jan Koreček

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 12d ZDN– Úprava obecně závazné vyhlášky

§ 14 ZDN– Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a stanovení daně

2015 2016–2018 
Neuvedeno.  Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně nesmí ve zdaňovacím období překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky podle zákona upravujícího investiční pobídky.  
Neuvedeno. Částečné osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně určí obec v obecně závazné vyhlášce procentem.  
Neuvedeno. V obecně závazné vyhlášce obec vymezí pozemky zvýhodněné průmyslové zóny jejich parcelním číslem s uvedením katastrálního území, ve kterém leží.  
Neuvedeno. Nedodrží-li poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně, některou ze všeobecných podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky nebo některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti, nárok na osvobození pozemků nebo zdanitelných staveb zaniká.  
Neuvedeno. Zanikl-li nárok na osvobození podle § 14 odst. 1 ZDN, je poplatník povinen podat dodatečná daňová přiznání na všechna zdaňovací období, ve kterých uplatnil nárok na toto osvobození.  
Neuvedeno. Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou osvobození podle § 14 odst. 1 ZDN, lhůta pro stanovení daně na zdaňovací období, ve kterém nárok na toto osvobození vznikl, i pro všechna zdaňovací období, na která lze toto osvobození uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně na zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na toto osvobození.