dnes je 28.11.2023

Input:

Použitie neoznačenej platby v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2 Otázky a odpovede

Dominika Holubová

2022.09.2.1 Použitie neoznačenej platby v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Otázka:

Správca dane u daňového subjektu evidoval nedoplatok na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021 vo výške350 eur.V mesiaci september 2022 odviedol daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2022 vo výške 125 eur. Platba bola prevedená na účet správcu dane s tým, že daňový subjekt neoznačil o akú platbu ide. Ako bude správcom dane platba identifikovaná ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • -> Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Stanovisko:

Z dôvodu, že daňový subjekt uhradenú platbu neoznačil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu správca dane z dôvodu, že eviduje u