Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prodej zboží českému plátci s dopravou na Slovensko

9.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.1200

2019.1200.5 Prodej zboží českému plátci s dopravou na Slovensko

Ing. Eva Krekulová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


1. český plátce prodává zboží 2. českému plátci a tento 2. český plátce prodává zboží slovenskému plátci. 1. a 2. český plátce se dohodli, že 1. český plátce zajistí dopravu zboží na Slovensko. Vzniká českým plátcům povinnost registrovat se na Slovensku?

V tomto případě se jedná o dvě dodávky téhož zboží spojené pouze s jednou přepravou. Proto je důležité určit, která z transakcí je intrakomunitárním dodáním a pořízením zboží a která vnitrostátním plněním. Podle judikatury soudního dvora EU může být za intrakomunitární dodávku považována pouze jedna z dodávek, a to ta, které je možno přiřadit přepravu.

Ostatní transakce je nutno považovat za dodání zboží bez přepravy s místem plnění podle  toho, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. Ve výše uvedeném případě tedy 1. plátce,  který uskutečňuje přepravu, uskutečňuje dodání zboží do jiného členského státu, ovšem jeho odběratel (tedy 2. český plátce) není osobou registrovanou k dani na Slovensku, proto se nejedná o plnění osvobozené podle § 64 ZDPH. 2. plátce pak prodává zboží, které se nachází na Slovensku, slovenskému plátci. Z tohoto titulu by mu tedy měla zřejmě vzniknout povinnost registrace na Slovensku. Pokud by mu bylo přiděleno slovenské DIČ  ještě před zahájením transakcí, mohl by pak i 1. plátce fakturovat bez daně, protože by již byla splněna podmínka, že odběratel je osobou registrovanou v jiném členském státě.