dnes je 6.8.2020

Input:

Šrotace výrobků

5.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Šrotace výrobků

Ing. Daniela Lampová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jak správně nahlížet na šrotace výrobků ve výrobě a reklamovaných výrobků od zákazníků? Jde nám o následující situace:

1) Šrotace ve výrobě – např. výrobky neprojdou kontrolu kvality, vůbec se nedostanou na sklad a odepisujeme pouze spotřebovaný materiál.

2) Výrobky jsou na skladě a dodatečnou kontrolou se zjistí, že jsou vadné a následně neprodejné. Odepisujeme výrobky.

3) Reklamované kusy; vystavujeme dobropis zákazníkovi.

4) Vícespotřeba materiálu. Systém nám automaticky při účtování na sklad odepisuje spotřebovaný materiál dle nastavených variant. Ve výrobě se ale třeba v průběhu procesu spotřeba mění (podíly různých materiálů), kdy není možné v systému reagovat okamžitě nebo nastavit všechny možné varianty a nastavuje se varianta nejbližší výrobě. Tím pádem dochází k tomu, že musíme spotřebu materiálu manuálně doúčtovat/přeúčtovat.

Prosím, jsou tyto náklady daňové uznatelné? A je nutno řešit nějaké další souvislosti? Domnívám se, že se v těchto případech nejedná o manko ani o škodu – je to tak?

Odpověď

Pro výrobu, resp. sklad byste měli mít vypracovánu vnitřní směrnici, která by stanovovala postup při výrobě a likvidaci zmetků, při reklamovaném zboží, vratkách i vícespotřebě materiálu.

Obecně ve výrobě můžete mít určitou část evidovánu jako technologické (přirozené) úbytky zásob, jejichž hodnota za zdaňovací období by měla odpovídat míře vámi stanovené ve vnitřním předpise. Tato hodnota se stanovuje buď na základě výpočtu z údajů při výrobě z historie firmy, nebo podle povahy materiálu, podle povahy výrobku apod. a může to pak být stanoveno např. 0,01 % z obratu. Pokud by se potom jednalo o výrazně větší částky, mohlo by to být klasifikováno jako škoda, která by se měla následně řešit s příslušnými pracovníky, nebo by se jednalo o škodu nedaňovou.

Reklamované kusy nebo dodatečně kontrolované a nepoužitelné kusy je možné opravit, pokud to lze, nebo likvidovat. Podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP jsou daňovým výdajem výdaje vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace. Je tedy potřeba zpracovat dokumentaci zaručující objektivnost. V některých případech by třeba byl možný prodej za symbolickou cenu, takže s daňovou ztrátou, protože zákon přímo nelimituje výdaje spojené s pořízením s cenou při prodeji. Opět ale musí být prokazatelný důvod. Pokud je provedena likvidace, je vhodné evidovat i doklad ze sběrného dvora.

Také  spotřeba nad hodnotu stanovené kalkulace by měla být odůvodněna a na sklad by měla být hodnota výrobku uvedena v celkových nákladech na výrobu. Zde se větší spotřeba materiálu pak promítne do vyšší ceny výrobku s možností použití oceňovacího rozdílu, pokud i pro tento případ máte stanoveny pevné ceny. Náklad vznikne prakticky až při prodeji výrobků, proto i zde musí být všechny ceny odůvodnitelné.