dnes je 13.8.2022

Input:

Stravné považované za akceptovateľný daňový výdavok podnikateľa v roku 2022

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.3 Stravné považované za akceptovateľný daňový výdavok podnikateľa v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Aj v prípade výdavkov (nákladov) vynaložených na stravovanie platí princíp, že ako daňovo akceptovateľné sa považujú tie, ktoré sú určené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov podnikateľa. Ide o výdavky, ktoré sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka, prípadne zaevidované v jeho evidencii (v zmysle § 6 ods. 11 ZDP). V prípade, že výšku výdavku (nákladu) limituje príslušný osobitný predpis, ako akceptovateľný výdavok je možné uplatniť len výdavok do výšky tohto limitu (v prípade, že výšku tohto výdavku limituje zákon o dani z príjmov - § 19 ods. 1, to znamená, že je limitovaná výškou dosiahnutého príjmu, prípadne výškou príjmu z prijatej úhrady; daňovník je povinný príslušný výdavok (náklad) zahrnúť do zdaňovacieho obdobia,