dnes je 15.1.2021

Input:

Trvalé snížení hodnoty zásob zboží

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Trvalé snížení hodnoty zásob zboží

Ing. Martin Veselý

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Společnost s ručením omezeným chce uplatnit trvalé snížení hodnot vybraných zásob strojů, a to z důvodu jejich stáří. Jsou na skladě již delší dobu od pořízení, tudíž jejich tržní hodnota klesá. Dotaz: je trvalé snížení hodnoty zásob (účtované na základě platné směrnice a podložené doklady o opotřebení) daňově uznatelným nákladem?

Odpověď

Účetním nástrojem ke snížení hodnoty aktiv jsou opravné položky. Účtujeme o nich v rámci příslušné účtové třídy 09, 19, 39 na straně Dal a na účtu 558, pokud jde o opravné položky tvořené podle zákona o rezervách (daňové náklady), resp. na účtu 559, pokud jde o opravné položky ostatní (účetní náklady) na straně Má Dáti. Jelikož zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, neupravuje rezervy tvořené k zásobám, bude se vždy jednat o náklad nedaňový, který uvedeme na ř. 40 daňového přiznání. Na druhé straně při zrušení opravné položky (a proúčtování opačným účetním zápisem nežli při tvorbě opravné položky) půjde o snížení nákladů, které rovněž neovlivní (sníží) základ daně a uvedeme je na ř. 112 daňového přiznání.

Opravné položky jsou titulem přechodným; je-li reálné snížení hodnoty trvalého rázu, pak bude opravná položka zrušena až při vyřazení majetku např. prodejem či likvidací.