dnes je 29.9.2022

Input:

Účtovanie nákladov na rekreáciu vynaložených podnikateľom v roku 2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Účtovanie nákladov na rekreáciu vynaložených podnikateľom v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Medzi daňovo akceptovateľné výdavky podnikateľského subjektu patria aj náklady (výdavky) podnikateľského subjektu vynaložené na rekreáciu. Ich uplatnenie upravuje ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia je zamestnávateľ oprávnený uplatniť ako daňovo akceptovateľné náklady (výdavky) tie, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie pracovných a sociálnych podmienok, starostlivosť o zdravie a tiež príspevky na rekreáciu poskytnutú zamestnancom v zmysle podmienok, ktoré sú ustanovené v zmysle § 152a ZP (Zákonníka práce). V zmysle tohto ustanovenia zamestnávateľ príslušný príspevok oslobodí u zamestnanca od dane z príjmov (podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov - definuje príjmy