dnes je 7.2.2023

Input:

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient po úmrtí podnikateľa alebo po výmaze z obchodného registra

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.391 Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient po úmrtí podnikateľa alebo po výmaze z obchodného registra

Ing. Marta Boráková

Daňový úrad môže nielen ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient, ale aj zrušiť kód pokladnice e-kasa klient, ktorú podnikateľ neuviedol do prevádzky, pokiaľ o to podnikateľ požiada. Zabráni sa tak evidovaniu kódov neaktívnych pokladníc e-kasa klient finančnou správou, keďže niektorí podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient napriek tomu, že sa na nich povinnosť evidovať tržby podľa § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP”):

  • nevzťahuje alebo

  • požiadali