Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Úplata

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplata

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 4 odst. 1 písm. a) ZDPH– Vymezení základních pojmů

Do 31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019 
Pro účely ZDPH se úplatou rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.  Pro účely ZDPH se úplatou rozumí:

1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.  

Komentář:

Z ustálené judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že dotace k ceně představuje specifický druh úplaty, případně tvoří část poskytnuté celkové úplaty, která tvoří základ daně za předmětné poskytnuté plnění. Z tohoto důvodu dochází k přesunu vymezení pojmu dotace k ceně pod pojem úplata.