dnes je 15.11.2019
Input:

Zprostředkování prodeje v Rusku

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0400.10 Zprostředkování prodeje v Rusku

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Naší firmě – plátci DPH v tuzemsku se nabízí možnost uzavřít smlouvu na prodej našich výrobků v Rusku za provizi. Tuto službu nám nabízí fyzická neregistrovaná osoba z Ruska (nemá IČO ani DIČ), která má zahraniční účet v EU.

Můžeme postupovat podle § 9 odst. 1 ZDPH, tj. přiznat daň v tuzemsku a uplatnit nárok na odpočet?

Pokud dotazu rozumím dobře, fyzická osoba z Ruska Vám fakturuje poskytnutí zprostředkovatelské služby. Aby plnění bylo předmětem daně dle § 2 ZDPH, musí se jednat o poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Dle základního pravidla uvedeného v ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba (příjemce plnění) sídlo. Místo plnění se tedy v tuzemsku nachází. Problematické zřejmě je, zda se jedná o poskytnutí služby osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti. Vzhledem k charakteru činnosti se dle mého názoru o osobu povinnou k dani jedná. Povinnost přiznat daň vznikne dle § 24 ZDPH ke dni poskytnutí služby, případně ke dni poskytnutí úplaty, nastane-li tento den dříve.

Nárok na odpočet daně se pak řídí ustanovením § 72 a následujících ZDPH. Zjednodušeně řečeno, pokud přijatou službu použijete výhradně v rámci svých ekonomických činností pro uskutečnění plnění uvedeného v § 72 odst. 1 ZDPH, např. k vývozu zboží (plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku), jste oprávněni uplatnit nárok na odpočet této daně v plné výši.