Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výroba formy pro zákazníka z USA

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.2200.8 Výroba formy pro zákazníka z USA

Ing. Ivana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pro firmu z USA vyrábíme vstřikovací formu, kterou chtějí po zhotovení nechat na odzkoušení v ČR. Měli bychom vyfakturovat plnění s DPH 21 %, jelikož se nejedná o vývoz. Jedná se o vysokou částku. Mohou si následně požádat o vrácení daně dle § 83 ZDPH? Měnilo by něco, kdyby se rozhodli následně po odzkoušení formu sami vyvézt do USA?

Pokud prodáte zboží firmě z třetí země a zboží současně neopustí EU, pak nejsou splněny podmínky pro osvobození od DPH a zdanění je nezbytné. Dle mého názoru nebude podnikateli z 3. země DPH vrácena podle § 83, neboť toto ustanovení vyžaduje princip vzájemnosti a dle vyjádření MF ČR je vzájemnost funkční jen se Švýcarskem. Nicméně je vhodné se o tom ujistit na FÚ pro Prahu.

Jakmile by kupující v budoucnosti zboží z ČR vyvezl, nebyla by zde přímá souvislost s prodejem a neměnilo by to nic na zdanění.

Pokud by ale např. firma z USA před samotným prodejem zaplatila na zboží zálohu, smluvní podmínky by před prodejem vyžadovaly odzkoušení formy a k prodeji by došlo až před samotným vývozem zboží s tím, že by vývozcem byl prodejce zboží – v tomto případě by se osvobození uplatnilo.