Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základní sleva na dani na poplatníka

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní sleva na dani na poplatníka

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP umožňuje každému poplatníkovi daně z příjmů, který je fyzickou osobou, snížit svou daň o slevu na poplatníka, od roku 2014 označovanou jako základní sleva. Její výše se v minulosti několikrát měnila, viz následující tabulka.

2006–2007 2008–2010 2011 2012–2019 
Sleva ve výši 7 200 Kč ročně.  Sleva ve výši 24 840 Kč ročně.  Sleva ve výši 23 640 Kč ročně.  Sleva ve výši 24 840 Kč ročně.  

Komentář:

Institut umožnění slevy na dani na poplatníka byl do ZDP zaveden od roku 2006, dříve byl podobný odpočet možný pomocí nezdanitelné částky. V letech 2006 a 2007 navíc nebyl nárok na její uplatnění u osoby, která byla k 1. 1. daného roku poživatelem starobního důchodu (anebo jí byl k 1. 1. přiznán starobní důchod zpětně), a důchod činil více než 38 040 Kč ročně.

Od roku 2008 mají nárok na slevu všichni poplatníci. I když podle původní úpravy, která platila od 1. 1. 2013 do 3. 8. 2014, nemohl slevu uplatnit poplatník, který k 1. 1. daného roku pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, díky nálezům Ústavního soudu je všechno jinak a i takový důchodce si slevu může nárokovat (i zpětně v uvedených obdobích).

Sleva se aplikuje na daň vypočtenou podle § 16 ZDP (a od roku 2013 po případném solidárním zvýšení daně podle § 16a ZDP) a případně nejprve sníženou o slevu na zaměstnance se sníženou pracovní schopností (§ 35 odst. 1 ZDP a § 35 odst. 2 ZDP) a slevu poskytnutou z titulu investičních pobídek (§ 35a ZDP a § 35b ZDP).

V případě, kdy fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti učiní pro svého zaměstnavatele tzv. prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP, přihlédne zaměstnavatel k této slevě již při výpočtu měsíčních záloh na daň. Záloha na daň se sníží o 1/12 v tabulce uvedené sazby (aktuálně to je měsíční sleva 2 070 Kč).


Fyzická osoba (rezident v České republice) vykázala základ daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti v roce 2019 ve výši 500 000 Kč. Tato osoba si neuplatňuje žádné snížení základu daně (ani podle § 15 ZDP, ani podle § 34 ZDP). Kromě základní slevy ve výši 24 840 Kč nemá nárok na jinou slevu ani na daňové zvýhodnění na dítě. Daňová povinnost za rok 2019 bude stanovena takto:

  • 15% daň vychází 75 000 Kč (výpočet 500 000 x 0,15),

  • výsledná daň po snížení o základní slevu bude 50 160 Kč (výpočet 75 000 – 24 840).