dnes je 13.8.2022

Input:

Zaradenie cestnej váhy do správnej odpisovej skupiny v roku 2022

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Zaradenie cestnej váhy do správnej odpisovej skupiny v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Potrebujeme zaradiť dlhodobý majetok – cestnú váhu. Prešli sme si definície všetkých odpisových skupín, no nevieme sa rozhodnúť, kam ju zaradiť. Či do 1-20 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie alebo do 4-17 Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie.

Pohľad autora na problematiku:

Predpokladáme, že pred vlastnou montážou cestnej váhy ste museli zrejme vykonať aj stavebné práce ako zemné práce, debnenie, armovacie práce, betonážne práce a až následne mohlo dôjsť k samotnému namontovaniu cestnej váhy. Posudzovanie zaradenia do odpisových skupín je záležitosť predovšetkým technická, čo znamená, že je potrebné jednoznačne definovať, o aký hmotný majetok ide, či ide o súbor hnuteľných vecí,