Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásoby při zrušení společnosti

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.2526.9 Zásoby při zrušení společnosti

Ing. Daniela Lampová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dvě fyzické osoby léta podnikají ve společnosti (dříve sdružení FO), jsou plátci DPH, jedna společnice stále předkládala nulové daňové přiznání k DPH, v roce 2016 přerušila podnikání a odešla na mateřskou a později rodičovskou dovolenou. V srpnu 2017 zrušila registraci k DPH. Společnost se ruší. Společnost eviduje zásoby zboží ke dni zrušení. Jak toto vypořádat v posledním daňovém přiznání společnice? Druhý společník pokračuje v podnikání.

Společnost ke dni zrušení musí udělat vypořádání všeho majetku, tj. hmotného majetku, zásob, pohledávek, dluhů i peněz. Věci vnesené do společnosti se vrátí příslušnému společníku, majetek získaný společně za dobu existence společnosti je nutné rozdělit podle podílu určeného ve smlouvě o společnosti. Ke dni ukončení společnosti je tedy potřeba udělat jakousi uzávěrku účetnictví (daňové evidence) a podle toho postupovat. Pokud jeden společník pokračuje v podnikání, je zřejmě vhodné na něho převést část majetku končícího společníka podle podílu určeného ve smlouvě. DPH podléhá převod zásob a hmotného majetku. Dojde tedy k prodeji tohoto majetku a k odvodu DPH.  Ostatní majetek bude vypořádán finančně. Zároveň se domnívám, že pokud společnice skutečně přerušila podnikání a dále se nepodílela na činnosti společnosti, mělo dojít k vypořádání majetku již v roce 2016, protože společnost byla ukončena fakticky již v tomto roce.