NOVINKA
Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zmeny v postupoch účtovania v ...
Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. oenergetickej efektívnosti aozmene adoplnení niektorých zákonov.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Novela daňového poriadku s ...
V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
Top témy
Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
17
dec
Konec účetního období 2018 - předuzávěrkové a uzávěrkové ...
Koniec účtovného obdobia 2018 - předuzávěrkové a uzávierkové operácie - účtovné operácie súvisiace s výpočtom dane z príjmov Č. Text Sk MD Dal 1. V súvislosti s posúdením vymáhateľnosti polhůtních pohľadávok k 31. 12. 2018 na základe výsledkov inventarizácie ...
17
dec
Obratový bonus od čínského dodavatele
Obratový bonus od čínskeho dodávateľa Naša firma dodáva tovar z Číny. Tovar je v SR deklarovaný a je vystavené SAD. Čínsky dodávateľ poskytol našej firme obratový bonus, vo forme dobropisu. Ide nám o DPH. Môžeme uplatniť reverse-chargé ako pri poskytnutí služby ...
14
dec
Události, které ovlivnily výši ...
Udalosti, ktoré ovplyvnili výšku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2018 1. Obchodné korporácie dňa 1. 4. 2018 zaúčtovala v prospech zdaniteľných výnosov pohľadávku v menovitej hodnote 200.000 Sk vzniknutú z titulu predaja tovaru. Táto ...
14
dec
Zprostředkování obchodu a ...
Sprostredkovanie obchodu a prenesenia daňovej povinnosti Mám otázku, či ide o prenesenú daňovú povinnosť v prípade sprostredkovania obchodu. Jedná sa o železný šrot. Prosím o vyjadrenie, či aj služby spojené s týmto obchodom sa fakturujú ako prenesená daňová ...
14
dec
Vyřazení automobilu z obchodního ...
Vyradenie automobilu z obchodného majetku, následný prenájom, daňové dopady SZČO, platca DPH, prevádzkujúce činnosť podľa § 7 ZDP, zákona o daniach z príjmov, používa v súvislosti s touto činnosťou osobný automobil (OA), u ktorého si uplatnila odpočet DPH v 100% ...
13
dec
Daňový bonus během mateřské ...
Daňový bonus počas materskej dovolenky zamestnanca Zamestnanci sa narodila dcéra v júli 2018. Vo štvrtine septembra 2018 prevzal materskú dovolenku od manželky. V mesiaci júl, august a september uplatnil daňový bonus na svoje dieťa. Teraz v októbri je na ...
12
dec
Zmeny v postupoch účtovania v ...
Ing. Ailina Hanková Ministerstvo financií SR dňa 12. 9. 2018 novelizovalo opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky - podnikateľov účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Novelizované ...
12
dec
Odvoz a likvidace odpadní vody
Odvoz a likvidácia odpadovej vody Tuzemskému platcovia (sro) faktúroval iný tuzemský platiteľa za vykonanie služby odvozu a likvidácie odpadovej vody so základnou sadzbou dane 21%. Fakticky išlo o vyčerpaní odpadovej vody z jímok v areáli sro a ich odvoz a ...
12
dec
Příklady řešení odpočtu úroků dle ...
Príklady riešenie odpočtu úrokov podľa § 15 ods. 3 a ods. 4 ZDP Jedným z odpočtov od základu dane je u daňovníka dane z príjmov fyzických osôb odpočet úrokov v súvislosti s poskytnutým úverom zo stavebného sporenia as hypotekárnym úverom podľa znenia § 15 ods. ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Príplatky za víkendy, sviatky a ...
JUDr. Zdeňka Dvoranová Chceli by sme sa opýtať na nové príplatky za prácu cez víkend a sviatok od 01.05.2018 pri nočných zmenách. V našej spoločnosti máme zavedenú nepretržitú prevádzku a zamestnanci sa striedajú v 12 hodinových zmenách: denná zmena od 06.00 do ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles