NOVINKA
Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiska

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z motorových vozidiel za rok 2018
Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
19
feb
Zaúčtování odložené daně z příjmů
Zaúčtovanie odloženej dane z príjmov Charakteristika odloženej dane Odložená daň zo zisku predstavuje účtovnú kategóriu, ktorú povinne zisťujú a účtujú o nej účtovnej jednotky, ktoré tvoria konsolidačné celok, a účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú ...
19
feb
Účtová třída 3
Účtová trieda 3 l. Charakteristika Okamihom uskutočnenia účtovného prípadu z hľadiska pohľadávok a dlhov je deň, v ktorom dôjde k splneniu dodávky, platbe dlhu, inkaso pohľadávky, postúpenie pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutie či prijatie zálohy ( ...
19
feb
Odpisování výrobních budov s ...
Odpisovanie výrobných budov s administratívnymi priestormi Spoločnosť stavia skladovacie halu, súčasťou ktorej budú aj administratívne priestory (recepcie, kancelárie, zasadačka), ktoré budú užívať napríklad obchodné a logistické oddelenie. Bude sa ale jednať o ...
19
feb
Uplatňovanie daňových odpisov ...
Ing. Peter Horniaček Zákonom č. 209/2018 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov sa súčinnosťou od 1. septembra 2018 z dôvodu právnej istoty spresňuje rozsah nákladov zamestnávateľa, ktoré možno u neho uznať za daňový výdavok, ak ...
18
feb
479 - Ostatní dlouhodobé dluhy
479 - Ostatné dlhodobé dlhy Zachytávajú sa tu iné dlhodobé dlhy, pre ktoré nebol určený žiadny predchádzajúci účet dlhodobých dlhov, napr. Prijaté úvery od nebankových inštitúcií. Smernica: Štatút účtovnej jednotky, Dlhy po splatnosti § 25-27 Zou, § 17, § 60 ...
18
feb
Vlastní akcie - zdanění
Vlastné akcie - zdanenie Spoločnosť vlastní od 05/2017 vlastné akcie v nominálnej hodnote 1 000 Sk za jednu akciu. Akcie boli nakúpené v rovnakej hodnote od menšinových akcionárov. V 11/2018 sa spoločnosť rozhodla predať vlastné akcie väčšinovému vlastníkovi ( ...
18
feb
Ubytování na Slovensku
Ubytovanie na slovenskom Slovenskom dodávateľ s platným slovenským DIČ a IČ nám zaslal faktúru za ubytovanie našej pracovníčky v hoteli, ktorý sa nachádza na Slovenskom. Na faktúre nie je vyčíslené DPH, len celková cena a je tu uvedené "prenesením daňovej ...
18
feb
Otázky a odpovede k uplatňovaniu ...
Ing. Ivana Glazelová Daň z poistenia je upravená v článku I zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Cieľom zavedenia dane z poistenia je nahradenie 8 %-ného odvodu z prijatej ...
15
feb
Úprava základu dane o neuhradené ...
Ing. Ivana Glazelová Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku ( § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov) Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie poistnej udalosti v ...
Ing. Ivana Glazelová Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Účtovanie nájomného v podvojnom ...
Ing. Jozef Pohlod Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles