dnes je 3.12.2020

Najnovšie

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021Garancia

3.12.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V záujme znižovania administratívnej záťaže v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 sa v balíku zmien Zákonníka práce upravujúcich pravidlá pri domáckej práci, ako aj zmeny týkajúcej ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

412 Emisné ážioGarancia

3.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný prípad   MD   D   Upisovanie akcií s emisným ážiom pri vzniku spoločnosti:       - pohľadávka za upísané akcie v cene emisného kurzu akcií   353   -   - menovitá hodnota upísaných akcií   -   411   - emisné ážio   -   412   Upisovanie ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Spravodlivé zdaňovanie: členské štáty EÚ sa dohodli na nových pravidlách daňovej transparentnosti pre digitálne platformy

3.12.2020, Zdroj: Európska komisia

Európska komisia víta nedávny kompromis členských štátov, vďaka ktorému sa únijné pravidlá daňovej transparentnosti rozšíria aj na digitálne platformy. Má sa tým zabezpečiť, aby subjekty, ktoré zarábajú predajom tovaru alebo služieb na týchto platformách, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda odsúhlasila návrh na zavedenie tehotenskej dávky a tehotenského štipendiaGarancia

2.12.2020, Zdroj: SITA

Od apríla budúceho roka sa má na Slovensku zaviesť tehotenská dávka pre takmer 21-tisíc tehotných žien. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za hnutie OĽaNO, ktorý v stredu 2. 12. 2020 odsúhlasila vláda. Nárok na tehotenskú dávku ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Schválená novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021Garancia

2.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada SR v stredu 2. 12. 2020 schválila rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi: zavádzajú sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov, rozširujú sa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2020Garancia

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadali sme o finančný príspevok - prvá pomoc - opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Ing. Jozef Pohlod Pohľad autora ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov od 1. júla 2021 stúpne o vyše 16 eurGarancia

2.12.2020, Zdroj: SITA

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu 2. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Trináste a štrnáste platy nebudú od 1. januára 2021 oslobodené od daní a odvodov, 15-percentná sadzba dane bude len pre mikrodaňovníkovGarancia

2.12.2020, Zdroj: SITA

Trináste a štrnáste platy nebudú od začiatku budúceho roka oslobodené nielen od sociálnych odvodov, ale ani od dane z príjmov a zdravotných odvodov. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu 2. 12. 2020 schválil parlament. Štrnáste platy budú ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Novela zákona o inšpekcii práceGarancia

1.12.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Národnej rade SR je v súčasnosti posunutý do druhého čítania návrh novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. 4. 2021. Zámerom tejto legislatívnej zmeny je zefektívniť organizáciu a ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

398 Spojovací účet pri združeníGarancia

1.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Podľa § 57 ods. 3 Postupov účtovania pre podnikateľov sa na účte 398 účtujú operácie voči účastníkom združenia, ak: a) nevzniká samostatná právnická osoba, b) jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019Garancia

14.1.2020, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2019Garancia

11.11.2019, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv  s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2019Garancia

11.11.2019, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období 382 - Komplexné náklady budúcich ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 15.12.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
december 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...