NOVINKA
Goodwill v podvojnom účtovníctve v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
august 2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Preddavky na daň z príjmov ...
Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4. 4. 2018 do 1. 4. 2019 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2017.
Formy regionálnej investičnej ...
Medzi formy regionálnej investičnej pomoci sa zaraďujú dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov, príspevky na vytvorené nové pracovné miesta, prevody nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.
13. a 14. plat od 1. mája 2018 z ...
V NR SR bola s účinnosťou od 1. mája 2018 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Do ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 eur pri vyplatení tzv. 13. a 14. peňažného plnenia za prácu, t. j. príjmu zo závislej činnosti (plat).
Top témy
Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Finančná správa upozorňuje, že od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby - podnikateľov.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
09
aug
Rada IVSC konzultuje revíziu štandardov oceňovania IVS
Ing. Alena Macáková Na základe spätnej väzby získanej počas konzultačného procesu v rokoch 2017 a 2018 sa IVSC rozhodla zverejniť cielené revízie IVS 2017. Konzultačný dokument, vrátane navrhovaných zmien a orientačných otázok je možné stiahnuť z webovej ...
08
aug
Príjmy z použitia diela a ...
Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu Príjmy za použitie diela a umeleckého výkonu sú samostatným druhom príjmov podľa  § 6   ZDP , konkrétne ide o príjmy § 6 ods. 4 ZDP . Príjmami z použitia diela a použitia ...
08
aug
Paušalizácia cestovných náhrad
Ing. Jozef Pohlod Zákon o cestovných náhradách Ustanovenie  § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ( ZCN ) upravuje možnosť paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných ...
08
aug
Fakturácia za poskytované služby z ...
Ing. Ivana Glazelová Poskytujeme službu (IT služby), ktoré náš zamestnanec poskytuje v rámci skupiny aj iným spoločnostiam v rámci EÚ a mesačne ich fakturujeme našej centrále, ktorá sídli v Írsku. Fakturujeme ich po uplynutí mesiaca s dátumom zdaniteľného ...
08
aug
Zrušenie rozhodnutia o poskytnutí ...
Ing. Juraj Válek PhD. Ministerstvo hospodárstva má právo vydať rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak prijímateľ nespĺňa zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovené ...
07
aug
Doručovanie rozhodnutí zo ...
Ing. Ivana Glazelová Do vlastných rúk zasiela pobočka Sociálnej poisťovne záporné rozhodnutia, rozhodnutia o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku alebo vtedy, keď je konanie o dávke zastavené alebo prerušené. Sociálna poisťovňa informuje, že ...
06
aug
Príjmy z vytvorenia diela a ...
Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu S účinnosťou od 01.01.2016 sa zmenilo znenie § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a aj § 43 ods. 14 ZDP tak, že daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou ...
06
aug
Poistenie liečebných nákladov v ...
Ing. Jozef Pohlod Nárokové plnenie Podľa  § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. n. p. ( ZCN )  patrí zamestnancovi  pri zahraničnej pracovnej ceste náhrada výdavkov súvisiacich s poistením nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí. ...
06
aug
Dodatočný kontrolný výkaz DPH za ...
Ing. Ivana Glazelová V decembri 2017 sme dostali faktúru z EÚ, presnejšie z Talianska, ale nevedeli sme kedy nám príde materiál. Faktúra však bola vykázaná v daňovom priznaní za december a tiež aj v kontrolnom výkaze. Tovar nám bol však dodaný až v januári a ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Zaraďovanie majetku do odpisových ...
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovné a daňové odpisy v roku 2018
Ing. Jozef Pohlod Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
21.8.2018 - 22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
24.8.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
5.9.2018 - 7.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
30.10.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
7.11.2018 - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles