dnes je 17.2.2020
Najnovšie

Podmienky pre finančný prenájom podľa zákona o dani z príjmovGarancia

14.2.2020, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Finančný prenájom (finančný lízing) je chápaný: v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov ako forma obstarania hmotného majetku prostredníctvom nájomnej zmluvy a so súčasným oddelením právneho a ekonomického ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančný prenájom - právna úpravaGarancia

13.2.2020, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Právna úprava finančného prenájmu obchodných spoločností je obsiahnutá v: 1. zákone o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nasledovných ustanoveniach: § 2 písm. s) ZDP - základná definícia finančného prenájmu, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rada CPAB zverejnila prehľad nového projektu v roku 2020Garancia

13.2.2020, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kanadská rada CPAB vydala vo februári 2020 prehľad projektu, ktorý začal v roku 2019, s cieľom vyhodnotiť, ako audítori dodržiavajú kanadské audítorské štandardy a určiť, aké opatrenia môžu prijať všetky príslušné zainteresované strany, aby ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny v roku 2020Garancia

12.2.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov bližšie špecifikuje situácie, kedy správca dane, ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

ÚvodníkGarancia

12.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne prinášame spracovanie témy refakturácie služieb z pohľadu DPH v roku 2020. S refakturáciou nákladov sa možno stretnúť v praxi v prípadoch, keď si objednávateľ objedná tovar alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

ČlánkyGarancia

12.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladochGarancia

12.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Ide o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Reklamné predmety a DPH v roku 2020Garancia

12.2.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, je reklamou  predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Príkladom ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Otázky a odpovedeGarancia

12.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Nákup a predaj automobilu neplatcovi DPH do Českej republiky v roku 2020Garancia

12.2.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma - platca DPH vystaví faktúru do ČR neplatcovi DPH. 1. Podnikateľský subjekt. 2. Nepodnikateľský subjekt. Ako to účtovať v oboch prípadoch? S DPH alebo bez? A firma - platca DPH - kúpi auto od neplatcu DPH a predá auto neplatcovi DPH. ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieArchív

17.1.2019, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.2.2020, Žilina, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

27.2.2020, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

6.5.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

18.5.2020 - 20.5.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2020

1.6.2020 - 3.6.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko, JUDr. Svatopluk Galočík

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v tlačive daňového priznania právnických osôb za rok 2019
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY
Živé vysielanie
On-line rozhovor