dnes je 13.10.2019
Najnovšie

Přemístění zboží a DPHGarancia

11.10.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Premiestnenie tovaru a DPH Kvôli predaju na veľtrhu v Nemecku sme si zriadili DE DIČ. V Nemecku nemáme pôsobisko, sídlo máme v ČR. Musíme robiť reverse charge na predaný tovar na tomto veľtrhu, ktoré sme teda premiestnili z CZ DIČ na DE DIČ a následne ich z DE ...

Prístupné pre: Česko | Super

Demolice RD a DPHGarancia

10.10.2019, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Demolácia RD a DPH Aká sadzba DPH sa uplatní pri demolácii RD pre majiteľa - fyzickú osobu? Pokiaľ sa jedná o demolačné práce vykonávané v rámci výstavby stavby pre sociálne bývanie, uplatní sa prvý znížená sadzba dane. V ostatných prípadoch, tj. Iu samostatné ...

Prístupné pre: Česko | Super

Nájem nemovitých věcíGarancia

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom nehnuteľných vecí "Je priateľom, kto orie moje pole a šetrí pluh môj" - ľudové príslovie vzdáva hold nielen poľnohospodárom pachtícím sa na cudzích lánoch a prenesene aj milencom manželiek, ale všeobecne všetkým oprávneným používateľom cudzích vecí. Síce ...

Prístupné pre: Česko | Super

Spôsob preukazovania nároku na daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019Garancia

9.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. nárok na priznanie daňového bonusu, ako daňového bonus na zaplatené úroky je potrebné preukázať zamestnávateľovi zamestnancom. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

9.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa ...

Prístupné pre: Mzdy | Super

Prodej ojetého automobiluGarancia

9.10.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj ojazdeného automobilu V roku 2015 sme zaobstarali ojazdený automobil za 38 000 Sk od neplatca DPH. Automobil sme používali len pre podnikanie. Teraz ho predávame za 10 000 Sk. Sme povinní odviesť DPH z predajnej ceny? Predaj automobilu, rovnako ako ...

Prístupné pre: Česko | Super

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.10.2019Garancia

8.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 369/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 369/2018 Z. z. ”) priniesol zmeny, účinnosť ktorých bola rozdelená do 3 období, a to od 1. 1. ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vývoz - hodnota pro účely DPHGarancia

8.10.2019, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoz - hodnota na účely DPH Prosím o ujasnenie správne uvádzané hodnoty do priznania DPH u vývozu ř. 22. Faktúry sú vystavené v EUR - v účtovníctve hodnota v CZK - prepočet kurzom NBS ku dňu vystavenia faktúry. Ku každej faktúre priložené JCD + doklad s ...

Prístupné pre: Česko | Super

Novela zákona o dani z príjmov v súvislosti s ukončením exekučných konaní od 1.1.2020Garancia

8.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 233/2019 Z. z. v článku III mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) tak, že v § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode zákona o dani z príjmov sa za slovo exekútor vkladajú slová ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole od 1.12.2019Garancia

7.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V súlade s § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom do 30. novembra 2019 zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO AUTOMOBILUGarancia

1.1.2017, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a definície pre režim DPH pri predaji a kúpe osobného automobilu do/z iného členského štátu EÚ sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

28.10.2019, Nitra, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

5.11.2019, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

11.11.2019 - 13.11.2019, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019

10.12.2019, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2019

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

NOVINKA
Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
október 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.10.2019 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY
Živé vysielanie
On-line rozhovor