NOVINKA
Darčekové poukážky a ich účtovanie v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z motorových vozidiel za rok 2018
Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
24
mar
Cestovní služby
Cestovné služby Fyzická osoba, platca DPH so sídlom v SR, fakturuje odberateľovi, právnickej osobe so sídlom v SR, platcovia DPH, softvérové služby. Okrem týchto služieb preúčtuje v cene obstarávacie aj náklady na cestovné do zahraničia (na školenie), teda ...
23
mar
Přeprava osvobozená od DPH
Preprava oslobodená od DPH Prepravca nám podľa § 69 CIVA účtuje dopravu oslobodenú od DPH. Podľa zákona je to takto v poriadku, ale prosím o informáciu, akým spôsobom máme evidovať túto prepravu na vstupe v daňovom priznaní k DPH. Domnievame sa, že sa neuvádza ...
22
mar
Zrušenie registrácie oprávnenému ...
Ing. Juraj Válek, PhD. Za určitých zákonom stanovených okolností môže správca dane zrušiť registráciu oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, oprávnenému spotrebiteľovi uhlia ako aj spotrebiteľovi zemného plynu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného ...
22
mar
Daň z nabytí nemovitých věcí z ...
Daň z nadobudnutia nehnuteľných vecí z pohľadu daní z príjmov - stále polojasno Úvod Povinnosť úhrady dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí predstavuje z pohľadu účtovných predpisov aj dane z príjmov vo všeobecnej rovine výdavok (náklad), ktorý musí byť v rámci ...
22
mar
Fakturace italské firmě
Fakturácia talianskej firme Sme právnická firma, platcovia DPH. Ako máme fakturovať talianskej firme, platcovia DPH v Taliansku, pre ktorú sme vykonávali elektroinštalačné práce v Českej republike? Z dopytu nevyplýva celkom jednoznačne, o aké služby sa jednalo. ...
22
mar
Limit pro předepsání a placení ...
Limit pre predpísanie a platenie dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí § 18 ods. 6 ZDDPN - Stanovenie a splatnosť dane § 41 ZDNV - Limit pre stanovenie a platenie dane Do 2013 2014-31. 10. 2016 1. 11. 2016-2019 (6) Robí Ak daň dedičská, daň darovacia alebo daň ...
21
mar
Podávanie daňového priznania k ...
Ing. Ivana Glazelová Daňové priznanie, ktoré živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podávajú ku koncu marca (ak nepožiadajú o odklad) je dôležité aj pre ich sociálne poistenie. Správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov ...
21
mar
Nákup služby a registrace k DPH
Nákup služby a registrácia k DPH V prípade, že právnická osoba, neplatca DPH, nakúpi službu (napríklad právne službu) z krajiny EÚ alebo krajiny mimo EÚ, má povinnosť registrácia k DPH? Zdaniteľná osoba so sídlom alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktorá nie je ...
21
mar
DPH u nadace
DPH u nadácie Riešime otázku DPH u nadácie pri organizovaní kultúrnych podujatí. Poslaním nadácie je podpora umelcov. Nadačný činnosť spočíva v prenájme nadačného imania (prenájom obrazov). Sme platcami DPH. Ďalej je hlavnou činnosťou poriadanie kultúrnych ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vysporiadanie daňovej povinnosti za ...
Účtovanie diaľničných známok v ...
Mgr. Lucia Hanusová Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky. ...
Zaraďovanie majetku do odpisových ...
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.3.2019, Košice
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
17.4.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles