dnes je 7.12.2022

Novela daňového zákona tlmí krízuGarancia

6.12.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýkaGarancia

6.12.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účty, ktoré nemôžu mať na konci účtovného obdobia zostatokGarancia

5.12.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Sadzba dane z príjmov mikrodaňovníka a mikro účtovnej jednotkyGarancia

5.12.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie a zdanenie predaja obchodného podieluGarancia

1.12.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov k 1.12.2022Garancia

1.12.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnostiGarancia

30.11.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrelaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Sadzby dane od januára 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SRGarancia

30.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

ČlánkyGarancia

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb v roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Ostatné zmeny vo vládnom návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Znížená sadzba dane 10 % na vybraný tovar od januára 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Otázky a odpovedeGarancia

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

ÚvodníkGarancia

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pojem „Vklad" - zákon o dani z príjmov - 2. ČasťGarancia

30.11.2022, Ing Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Ako požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko v daňovej veciGarancia

30.11.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Nižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia pre znevýhodnených vďaka dotácii na výkon sociálnej práceGarancia

30.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Správa o finančnej stabilite - november 2022Garancia

30.11.2022, Zdroj: Národná banka Slovenska

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

PPA vyplatila celú zelenú naftu a poistnéGarancia

30.11.2022, Zdroj: SITA

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zákaze fajčenia na pracoviskuGarancia

29.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prerušenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)Garancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spôsob platenia daneGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaníGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôbGarancia

29.11.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super