dnes je 25.2.2024

Input:

701 Začiatočný účet súvahový

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.243 701 Začiatočný účet súvahový

Ing. Jozef Pohlod


Účet 701 – Začiatočný účet súvahový

Účty hlavnej knihy – súvahové účty sa otvoria na začiatku účtovného obdobia účtovnými zápismi nasledovne:

  • - účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701- Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania
  • - účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku
A. Otvorenie aktívnych súvahových účtov hlavnej knihy MD  D  
     701  
 Aktivované náklady na vývoj  012     
 Softvér  013     
 Oceniteľné práva  014     
 * Goodwill  015     
 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  019     
 Stavby  021     
 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  022     
 Pestovateľské celky trvalých porastov  025     
 Základné stádo a ťažné zvieratá  026     
 Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029     
 Pozemky  031     
Najčítanejšie články
viac článkov