dnes je 25.2.2024

Input:

702 Konečný účet súvahový

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.244 702 Konečný účet súvahový

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Prevod aktívnych konečných zostatkov súvahových účtov (pri uzatváraní účtovných kníh):   
 • - aktivované náklady na vývoj
 
702 012 
 • - softvér
 
702 013 
 • - oceniteľné práva
 
702 014 
 • - goodwill
 
702 015 
 • - ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 
702 019 
 • - stavby
 
702 021 
 • - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 
702 022 
 • - pestovateľské celky trvalých porastov
 
702 025 
 • - základné stádo a ťažné zvieratá
 
702 026 
 • - ostatný dlhodobý hmotný majetok
 
702 029 
 • - pozemky
 
702 031 
 • - umelecké diela a zbierky
 
702 032 
 • - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 
702 041 
 • - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 
702 042 
 • - obstaranie dlhodobého finančného majetku
 
702 043 
 • - poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
 
702 051 
 • - poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 
702 052 

Najčítanejšie články
viac článkov