dnes je 20.4.2024

Input:

Daňovým výdavkom zamestnávateľa sú výdavky (náklady) na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

17.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.428 Daňovým výdavkom zamestnávateľa sú výdavky (náklady) na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 60/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 08.02.2023 schválila zákon č. 60/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 60/2023 Z. z.”). Týmto zákonom sa v čl. I s účinnosťou od 15. 3. 2023 dopĺňa nový bod v ustanovení § 19 ods. 2 písm. c)zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z