dnes je 25.2.2024

Input:

Index daňovej spoľahlivosti

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Index daňovej spoľahlivosti

Ing. Ján Mintál

Hodnoteniu zo strany finančnej správy podliehajú tie daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi, t. j. okrem iných aj fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov. Obidve podmienky musia byť pritom splnené súčasne.

K dátumu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácii. Ak nie sú splnené podmienky pre zaradenie do uvedenej množiny, daňový subjekt nemôže byť zaradený medzi hodnotené daňové subjekty.

Ak je daňový subjekt zaradený medzi nehodnotené daňové subjekty, nebude finančná správa takto hodnotenému subjektu poskytovať žiadne benefity a nebude uplatňovať žiadne obmedzenia. Oznámenie, v ktorom správca dane oznamuje daňovému

Najčítanejšie články
viac článkov