dnes je 15.4.2024

Input:

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.723 Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke Informáciu k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023.”

Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2023 má nárok uplatniť odpočet daňovej straty, vykázanej v zdaňovacom období začatom najneskôr do 31.12.2019 podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o dani z príjmov”) v znení účinnom do 31.12.2019 rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim