dnes je 25.2.2024

Input:

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2023

5.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.703 Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2023

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2023.”

Podľa ustanovenia § 30c zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je účtovnou jednotkou alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov, má možnosť od základu

Najčítanejšie články
viac článkov