dnes je 25.2.2024

Input:

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu vyplácaných fyzickým osobám od 1. 1. 2024

29.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.696 Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu vyplácaných fyzickým osobám od 1. 1. 2024

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu vyplácaných fyzickým osobám od 1.1.2024.”

Zákonom č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, došlo s účinnosťou od 1. januára 2024 aj k novelizácii ustanovenia § 15 písm. a) piateho bodu a § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), ktorými bola zvýšená sadzba dane z príjmov z osobitného základu dane podľa § 51e ods. 3 písm.

Najčítanejšie články
viac článkov