dnes je 19.6.2024

Input:

Interný proces overovania spoľahlivosti odberateľov pre účely DPH

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.804 Interný proces overovania spoľahlivosti odberateľov pre účely DPH

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Finančná správa SR začala počas daňových kontrol na DPH systematicky uplatňovať „novú” argumentačnú líniu, ktorá umožní správcovi dane dorubiť DPH daňovému subjektu – platiteľovi. Túto argumentačnú líniu síce vytvorila judikatúra Súdneho dvora EÚ pred niekoľkými desaťročiami, Finančná správa SR ju začala uplatňovať až v posledných rokoch, a to aj spätne na staršie preverované prípady.

Táto argumentačná línia sa uplatňuje vtedy, keď správca dane zistí v odberateľskom reťazci podvod na DPH.

Podvod na DPH u odberateľa alebo u ďalšieho článku môže byť dôvodom na zamietnutie oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu od DPH, a to aj vtedy, ak ste o daňovom podvode nevedeli.

Uvedený postup správcu dane je možný aj vtedy (resp. až vtedy), ak podmienky na