dnes je 25.2.2024

Input:

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2023

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v § 8 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle § 30 ods. 2 cit. zákona obsahovať tieto údaje:

  • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

  • deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

  • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 toho istého zákona,

  • miesto

Najčítanejšie články
viac článkov