dnes je 25.2.2024

Input:

Konsolidačný balíček

31.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.698 Konsolidačný balíček

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dňa 19. decembra 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa od nového roka menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V jednotlivých novelizačných článkoch sa menia a dopĺňajú viaceré zákony vrátane zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP”), ktoré upravujú zdaňovanie právnických osôb.

Zákon o dani z príjmov

1. Dividendy

Sadzba dane FO na podiely zo zisku (dividendy) sa mení zo 7% na 10 % zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024. Oproti pôvodnému vládnemu návrhu poslanci posunuli zvýšenie sadzby o rok- t.j. až na zisky z roku 2024 a odstránili tak možnú retroaktivitu. Na zisky roka 2023 a skoršie roky sa bude naďalej uplatňovať 7% sadzba dane.

Rovnako sa zvyšuje sadzba dane vyberaná zrážkou pri výplate

Najčítanejšie články
viac článkov