dnes je 25.2.2024

Input:

Kontrolovaná transakcia áno alebo nie

2.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.699 Kontrolovaná transakcia áno alebo nie

Ing. Lucia Sandtner, PhD

V zmysle § 17 ods. 5 ZDP sa od roku 2023 za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000,00 EUR, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

V súlade s § 2 písm. ab) ZDP kontrolovanou transakciou je právny alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmena n), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z

Najčítanejšie články
viac článkov