dnes je 19.5.2024

Input:

Likvidačný zostatok - účtovanie u spoločníka s.r.o.

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.775 Likvidačný zostatok – účtovanie u spoločníka s.r.o.

Ing. Zuzana Chochulová

Ako je možné účtovať o likvidačnom zostatku? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Likvidačný zostatok – účtovanie a ocenenie u spoločníka

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Podľa § 153 ods. 2 ObZpri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. 

Obchodný zákonník vymedzuje podiel na likvidačnom zostatku ako podiel spoločníka na majetkovom zostatku spoločnosti, ktorý vyplynul z likvidácie (§ 61 ods. 4 Obchodného zákonníka). Podiel na