dnes je 20.4.2024

Input:

Najčastejšie otázky k oprave odpočítanej DPH pri nezaplatenej faktúre po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnosti

24.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.468 Najčastejšie otázky k oprave odpočítanej DPH pri nezaplatenej faktúre po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnosti

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Najčastejšie otázky k oprave odpočítanej DPH pri nezaplatenej faktúre po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnosti.”

Zákonom č. 516/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) sa s účinnosťou od 01.01.2023 novelizovalo i ustanovenie § 53b oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. Nové znenie tohto ustanovenia zavádza výraznú zmenu pre platiteľov DPH, ktorá spočíva v tom, že ak odberateľ - platiteľ za dodanie tovaru alebo služby nezaplatí dodávateľovi – platiteľovi (ktorý k