dnes je 19.5.2024

Input:

Nové podmienky pre daňový bonus na úroky od roku 2024

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.806 Nové podmienky pre daňový bonus na úroky od roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Podmienky na priznanie daňového bonusu na úroky vzťahujúce sa na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2023 sa zmenili. Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období roku 2024, v maximálnej výške 1 200 € za rok (podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.1.2023 bol maximálny ročný daňový bonus na úroky 400 €). Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie uzatvoreného po 31.12.2023 musia byť splnené tieto podmienky:

  1. Úver na bývanie je poskytnutý na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie, pričom výška úveru na bývanie nemá určené obmedzenie (podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.1.2023 výška úrokov mohla byť vypočítaná z poskytnutého úveru