dnes je 19.6.2024

Input:

Novela zákona o DPH

27.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.817 Novela zákona o DPH

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Malý podnik

Implementáciou smernice sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky.

Kto je malý podnik

Zahraničná zdaniteľná osoba môže uplatňovať túto úpravu, ak:

  • jej obrat v tuzemsku v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne 62 500 eur a súčasne v predchádzajúcom roku nepresiahol 50 000 eur; a zároveň

  • jej ročný obrat v Únii nepresiahol 100 000 eur; a

  • v členskom štáte usadenia jej bude pridelené IČ DPH číslo s príponou EX, ktoré jej bude oznámené pre Slovenskú republiku.

V takomto prípade bude môcť zahraničná zdaniteľná osoba dodávať tovary a služby v tuzemsku s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie.

Podobný režim bude platiť aj pre tuzemské zdaniteľné osoby v zahraničí, t. j. musí splniť nasledujúce podmienky:

  • jej ročný obrat v Únii nepresiahne 100 000