dnes je 15.4.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1. 3. 2024

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.158 Novela zákona o účtovníctve od 1. 3. 2024

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. júna 2023 schválila zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premene”).

Zákon o premene reagoval na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia do slovenského právneho poriadku.

Rovnako bolo cieľom zákona o premene vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, ktorá nahrádza existujúcu platnú právnu úpravu.

Zákon o premene zavádza novú terminológiu. Premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v spoločnosti, kedy