dnes je 15.4.2024

Input:

Oznámenie versus žiadosť o predlženie lehoty na podanie daňového priznania

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.762 Oznámenie versus žiadosť o predlženie lehoty na podanie daňového priznania

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Lehotu na predloženia daňového podania je možné aj v roku 2024 predĺžiť. Je to možné cez podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznaniaOznámiť odklad daňového priznania je potrebné realizovať do lehoty na podanie daňového priznania  do 2. 4. 2024.

Lehotu je možné predlžiť

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Ako novú lehotu je potrebné uviesť koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom bude daňové prizannie podané Čiže nová lehota môže byť 30. 4. 2024 / 31. 5. 2024 / 1. 7. 2024. 

  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov (t. j. 30. 9. 2024) v prípade, že súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Pozor, príjmy „zo zdrojov v zahraničí” je výraz pre užšiu skupinu príjmov prevažne pasívneho charakteru, ktoré