dnes je 15.4.2024

Input:

Pozícia opravných položiek v účtovníctve podnikateľského subjektu

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.715 Pozícia opravných položiek v účtovníctve podnikateľského subjektu

Ing. Dušan Preisinger

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek upravuje §18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy”). Účtovná jednotka tvorí opravnú na základe opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty príslušného majetku v porovnaní s jeho ocenením vedeným v účtovníctve. Ide o reálny odhad zníženia jeho budúcich ekonomických úžitkov. Účtovná jednotka, na základe interných postupov, tvorí opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a k jednotlivým formám obežných aktív. Je potrebné uviesť, že opravná položka, nemá aktívny zostatok. Ide o nákladové a výnosové účty (tvorba a zúčtovanie príslušnej opravnej položky). V zmysle § 26 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je účtovná jednotka povinná