dnes je 25.2.2024

Input:

Praktický príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.523 Praktický príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Pani Romana pracuje u svojho zamestnávateľa 5 rokov a má mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 500 €. V septembri 2023 absolvovala operáciu a počas celého mesiaca bola dočasne práceneschopná.


Otázka: Na akú sumu náhrady mzdy a nemocenského za PN má pani Jana nárok?

Odpoveď: Najskôr vypočítame denný vymeriavací základ pani Jany:

2 500 € x (12 mesiacov / 365 dní) = 82,1918 €

Nakoľko je denný vymeriavací základ pani Jany vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, budeme pri ďalšom výpočte vychádzať z maximálneho denného vymeriavacieho základu, t. j. zo sumy 79,6274 €. Za prvých 10 dní vypláca náhradu mzdy pani Jane zamestnávateľ, od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.

Výpočet PN a nemocenskej dávky pani Jany:

  • náhrada mzdy za 1. až 3. deň

Najčítanejšie články
viac článkov