dnes je 25.2.2024

Input:

Pravidlá zdanenia príjmov z predaja nehnuteľnosti

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.337 Pravidlá zdanenia príjmov z predaja nehnuteľnosti

Ing. Dušan Preisinger

Príspevok je zameraný na príjem z predaja nehnuteľnosti fyzickej osoby, ktorá je podnikateľským subjektom. Ide o daňovníka, ktorý vykazuje príjmy z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (v zmysle ustanovení §6 ods.1 a ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Ide o predaj nehnuteľnosti, ktorá bola zaradená v obchodnom majetku daňovníka (obchodný majetok firmy, pre daňové účely, definuje §2 písm. m) zákona o dani z príjmov). Príjem z predaja nehnuteľností je možné, na strane predávajúceho zatriediť do dvoch skupín:

  • Do prvej skupiny sa zatrieďuje príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou obchodného majetku firmy. Ide o majetok daňovníka, ktorý mu zabezpečuje príjem z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ide o príjem z prenájmu nehnuteľnosti na

Najčítanejšie články
viac článkov