dnes je 25.2.2024

Input:

Rezerva verzus nevyfakturované dodávky

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.700 Rezerva verzus nevyfakturované dodávky

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Jednoducho možno zhrnúť, že pri rezerve nepoznám presnú výšku, poznám účel a obdobie. Pri nevyfakturovanej dodávke poznám okrem účelu a obdobia aj výšku budúceho záväzku.

Rezerva predstavuje záväzok, ktorý vznikol v minulých účtovných obdobiach a je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti nám ovplyvní ekonomické úžitky spoločnosti. Je pre nich charakteristické to, že sa tvoria na presne známy účel, výška sa ocení odhadom alebo presnou sumou (ak je vopred známa) a nevieme s istotou určiť čas použitia.

Rezervy z pohľadu dane z príjmov sú uvedené v § 20 ods. 1 ZDP ako daňový výdavok (náklad) a v ustanovení § 20 ods. 9 ZDP sa definujú druhy rezerv, ktoré sú daňovým výdavkom (nákladom). Rezervy, ktorých tvorba nie je daňovo uznaným výdavkom (nákladom), ale daňovo budú uznané náklady, ku ktorým sa viaže použitie rezervy

Najčítanejšie články
viac článkov