dnes je 25.2.2024

Input:

Sadzba dane z príjmov mikrodaňovníka a mikro účtovnej jednotky

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.346 Sadzba dane z príjmov mikrodaňovníka a mikro účtovnej jednotky

Ing. Dušan Preisinger

Od roku 2020 majú možnosť vybrané podnikateľské subjekty uplatniť základ sadzby dane z príjmov výhodnejšie (na úrovni 15 %). Ide o základ dane zo zdaniteľných príjmov do výšky 49 790 € za príslušné zdaňovacie obdobie. Pri fyzických osobách ide o aktívne príjmy (ide o príjmy z podnikania v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Za aktívne príjmy sa považujú príjmy zo živnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti a ďalšie príjmy, ktoré sú špecifikované v príslušných ustanoveniach § 6 zákona o dani z príjmov. Pre daňovníka je dôležité, ktorý príjem je považovaný za aktívny (modelový príklad: živnostník v roku 2022 má tržby dosiahnuté zo svojich podnikateľských aktivít vo výške 32 tis.€ ide o príjem v zmysle § 6 ods. 1 zákona o dani

Najčítanejšie články
viac článkov