dnes je 15.4.2024

Input:

Sadzby dane v zákone o dani z príjmov

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.3 Sadzby dane v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Väčšina vníma sadzbu dane Slovenskej republike len ako dve čísla. Fyzická osoba 19 % a právnická osoba 21 %. V skutočnosti je to trošku zložitejšie.

Fyzická osoba

V prípade fyzickej osoby závisí sadzba dane od dosiahnutej výšky základu dane v tomto roku. V roku 2024 bude daňovník – fyzická osoba, uplatňovať tieto sadzby dane z príjmov:

1. Príjmy zo zamestnania

Sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov – t. j. zo základu dane zisteného zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane), z prenájmu nehnuteľností, z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu a z ostatných príjmov:

• 19 % z vypočítaného základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j.