dnes je 15.4.2024

Input:

Skontá a dobropisy a DPH

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.764 Skontá a dobropisy a DPH

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy (pred ukončením dodávky).

Zákon o DPH v ustanovení § 25 ods. 3 uvádza, ktoré vychádzajú z medzinárodnej smernice DPH, kedy sa do daňového priznania uvádzajú rozdiely vzniknuté opravou základu dane. Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou uvádza platiteľ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane alebo ak doklad nevyhotovuje, tak v zdaňovacom