dnes je 15.4.2024

Input:

Stanovenie normy prirodzených úbytkov zásob v účtovnom období

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.1 Stanovenie normy prirodzených úbytkov zásob v účtovnom období

Ing. Jozef Pohlod


Musí sa prirodzená norma úbytkov (stratné) aktualizovať každý rok podľa skutočnosti alebo je možné jeden rok odsledovať a aj v ďalších rokoch použiť takto stanovenú normu?

Pohľad autora na problematiku:

V súčasnej dobe neexistujú všeobecne záväzné predpisy, stanovujúce normy prirodzených úbytkov zásob, pričom stanovenie ich výšky je ponechané výlučne na účtovnej jednotke. Normy prirodzených úbytkov sa obvykle stanovujú percentom z obratu, prípadne percentom z hodnoty spotrebovaných materiálov a surovín.

Napriek tomu, že účtovné predpisy neukladajú povinnosť ekonomicky odôvodniť normu prirodzených úbytkov, účtovná jednotka s ohľadom na ustanovenie § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je povinná na základe vlastných dlhodobejších sledovaní a zisťovaní na začiatku