dnes je 25.2.2024

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty:

  • 381 – Náklady budúcich období,

  • 382 – Komplexné náklady budúcich období,

  • 383 – Výdavky budúcich období,

  • 384 – Výnosy budúcich období,

  • 385 – Príjmy budúcich období.

Účet 381 – Náklady budúcich období

Náplňou účtu v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sú výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ale týkajúce sa nákladov v budúcich účtovných obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. S účtovaním časového rozlíšenia sa účtovná jednotka môže stretnúť najmä v prípade vopred plateného nájomného za podnikateľské priestory alebo pri predplatnom

Najčítanejšie články
viac článkov