dnes je 19.5.2024

Input:

Účtovanie cestovných náhrad - použitie kurzu

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.800 Účtovanie cestovných náhrad – použitie kurzu

Ing. Zuzana Chochulová

Aké je účtovanie cestovných náhrad a aký kurz sa na prepočet používa? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie cestovných náhrad, použitie kurzu

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”) upravuje podmienky poskytovania náhrad výdavkov a iných plnení pri presne vymedzených právnych úkonoch a presne vymedzenému okruhu osôb, druhy cestovných náhrad, stanovenie nárokovateľ nej sumy v cudzej mene, preddavky na cestovné náhrady a ich výpočet v cudzej mene, ako aj ostatné skutočnosti týkajúce sa cestovných náhrad.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o cestovných